Skapa deklarationskort på BBO

Att skapa deklarationskort att använda på BBO ser i förstone lite svårt ut, men har man väl gjort det är det enkelt att ändra i det och att skapa varianter för spel med andra partners. Det fina med det sista är att partnern inte behöver skapa något eget kort, hen får automatiskt kortet tillgängligt.

Börja med att logga in och klicka på Kontofliken (den finns nertill på paddor och mobiler):

Som ni ser har jag en mycket komprimerad deklaration under Annat, och det kan ju duga. Men vill man ha riktiga BBO-kort så klickar man på Deklarationskort.

Här kan ni se att jag redan har gjort två kort att använda med mina måndags- respektive onsdagspartners. Det allra enklaste hade att vara att öppna en av dem och redigera det efter behag, men nu skall vi göra ett nytt kort från grunden för spel med en tredje partner. Så klicka på SAYK-Standard American Yellow.

Tryck på Edit.

Det ni får upp här är ett Deklarationskort ifyllt på engelska. Rubrikerna går inte att ändra, de får kvarstå på engelska. Nu skall vi byta ut texten mot vad vi vill ha och på svenska:

Skriv först in vad du vill kalla deklarationskortet upp till höger vid Title. Fortsätt sedan med att först radera den engelska texten i en ruta och skriv in din egen text (eller kopiera in den, mer om det senare). Fortsätt så ruta för ruta tills du kommit till slutet – du får bläddra neråt, det finns 15 rutor, en del av dem använder inte vi. Tryck sedan på Save changes. Då kommer tillbaka hit:

Nu finns det nya deklarationskortet under Personal Cards, men utan partner angivet. Markera det nya kortet och klicka:

Fyll i partnerns “nick”, klicka på Use with partner och vips:

Nu har du ett kort att använda tillsammans med din partner. Om allt fungerar som det ska så finns det nu också på partnerns konto och kommer att visas för motståndarna om de vill se ert kort via “trestrecksmenyn” under spelet. Behåll gärna kortet som du gjorde först (utan namn) så kan du använda det som utgångspunkt om du vill skapa fler deklarationskort. Så här lättläst och komprimerat ser det ut under “trestrecksmenyn” under spel:


Jag har gjort en mall som ni kan klistra och klistra och från och ändra i nedan. Det är en variant med 5-korts öppning, överföring och lite annat, som vi använder på måndagarna:


Mall för deklarationskort – klipp och klistra!

System Summary (Sammanfattning)
Modern Standard med 5-korts öppning

Notrump Openings (Sangöppningar)
1NT=15-17: 8+ 2K Stayman annars överföring; 2NT=20-21: 5+ 3K Stayman annars överföring; 3NT=25-27

Major Suit Openings (HF öppn)
1H/1S=5+; Stenberg 2NT=13+;

Minor Suit Openings (LF öppn)
1K/1R 3+ bästa; Stenberg 2NT=13+;

2-Level Openings (Öppningar på 2nivå)
2K=20+: 2D=relä 2R/2H/2S=svagt 6kort 6-11p: 2NT=krav; ny färg krav

Other important notes (Andra upplysningaer)
3K/3R/3H/3S=svagt 7kort, 4K/4R/4H/4S=svagt 8kort

Doubles (Dubblingar)

Notrump Overcalls (Sang inkliv)
1NT=15-17, 2NT=Boes (5+5 i 2 lägsta objudna färgerna)

Simple Overcalls (Enkla inkliv)
11-16+ 5 kort i färgen;

Over 1NT Openings (Över 1NT)

Jump Overcalls (Hoppinkliv)
Svagt

Over Takeout Doubles (Över dubbling)

Direct Cuebid (Överbud)
Michaels överbud i färg=5+5 i högsta objudna och en lägre objuden

Slam Bidding (Slambudgivning) Klassisk Blackwood, dvs fyra ess;

Defensive Carding (Försvarsspel)
Utspel i färg=1-3-5, Utspel i NT=11-regeln, Markeringar: Schneider (lågt=kom igen)