Projektet?

Yrkeskada? Allt jag gjort i mitt verksamma liv har varit “projekt”..

När man samlar en grupp med människor som inte har någon inbördes relation uppstår ofta ett kreativt klimat. Om man ger dem ett gemensamt mål och tilldelar dem roller som de förväntas leva upp till finns förutsättningarna för ett “projekt”. Har vi det?