Matchspel

I denna tävlingsform spelar du i lag med 4 personer, till skillnad från i partävling där det bara är du och din partner. Hur poängen beräknas skiljer sig vilket gör att de två olika tävlingsformerna skiljer sig i stor utsträckning. De mest elementära skillnaderna finns beskrivna på BBK:s blogg. Rolf Borg skrev lite om taktiken där på sin tid.

Samma giv spelas vid två olika bord där ett lag sitter NS vid ena bordet och ÖV vid det andra. Detta innebär att det ofta blir en skillnad i utfall mellan resultaten i poäng räknat. Skillnaden i utfallet omräknas till s.k. IMP enligt en speciell tabell, där man får mer poäng vid en större poängskillnad:

Av tabellen framgår att ÖT är av ringa värde, missad utg och slam är kostsamt liksom skillnaden på hemgång och straff på högre nivåer.
I en testtävling vi spelade på BBO lyckades vi ta en dubblad bet på 5 ruter (+200) medan våra medspelare lyckade spela hem motsvarande kontrakt vid andra bordet +600. Detta innebar att vi fick in 200+600=800 vilket motsvara 13 IMP (750-890)

Vi hade maximal tur då spf gissade fel vid vårt bord och rätt vid andra, dvs ett sticks skillnad blev hela 13IMP, då detta stick var mycket värdefullt poängmässigt.

I bricka 1 skiljde också ett stick men där blev utfallet bara 1 IMP:

Vid vårt bord spelade vi 3sp= (140) medan motståndarna vid andra bordet spelade 2sp= (110), vilket gav en skillnad på 140-110 = 30p vilket ger 1 IMP (20-40). Hade de däremot bjudit 3sp och fått en straff (-50) hade skillnaden blivit betydligt större 110 + 50 = 160 vilket ger 4 IMP.

Konsekvenserna av detta beräkningssätt är att utfallet i poäng är viktigt att hålla reda på, dvs har man till en utgång ska denna bjudas.
I zonen är 4sp= 620 mot 3sp+1 =170, 620-170 = 450 ger 10 IMP med i ozon är skillnaden 250 och 6 IMP. Att bjuda slammar som finns och är svåra att hitta kan ge ännu större poängskillnader och därmed IMP.

Så har man bra kort gäller det att förvalta dem extra noggrant i lagspel, så man utnyttjar potentialen fullt ut. Spelet i låga kontrakt blir betydligt mer ointressant då det utdelas lägre IMP för dessa. Bieffekten kan bli att det är svårt att reparera misstag som gett höga minusvärden på IMP, speciellt om man bara får medelmåttiga kort. I lagspel gäller på ett helt annat sätt att göra rätt på rätt bricka!
I partävling är 0% bara en dålig bricka som kan repareras i nästa bricka oberoende av vilka kort man får.