Göra anspråk – claima

Om du som spelförare anser att alla resterande stick är dina, kan du göra anspråk på dessa utan att spela färdigt, gör du det med knappen för detta.

Som försvarsspelare ser du detta när någon “gör anspråk”.

Om anspråket godkänns så blir resultatet baseras då på detta. Dvs. ungefär som på klubben. Så om du är motspelare var uppmärksam på den gula rutan som dyker upp och ta ställning, ja eller nej. Accepterar du inte anspråket fortsätter spelet av brickan.

Du kan också göra anspråk ett visst antal av de resterande tricken,
t. ex. tre av de fyra sista sticken. Men det kan vara mindre klart att motståndarna ser det.

Gör anspråk för att spara tid – inte lägga mer tid på brickan.