Corona-ligan

Målsättningen vi satt upp är att arrangera trevligt lagspel tills vi kan börja spela “vanligt” igen. Med obestämd tidshorisont vill vi eftersträva snabba omgångar så en serie är slutspelad på en månad. Vi kommer att dela in anmälda lag i serier (A,B,C..) med fyra lag i varje, vilket med en match i veckan (varannan vecka i juli). Vi startar juli-omgången torsdagen 9/7.

SBF föreslår att det ska delas ut mästar-poäng för spel i BBO-ligor, vi är inte intresserade av denna extra administration, men är intresset stort och någon anmäler sig som frivillig att hantera detta så ändrar vi ståndpunkt. Som alla annan samverkan mellan människor behövs regler. Detta är vårt nuvarande förslag:

Regler:

 • Lagkaptenen för hemmalaget är ansvarig för att starta upp matchen. Vi hjälper till med nödvändiga kunskaper för detta.
 • Vi har samlat ett antal tips som vi hoppas ska få spelet att flyta bra.
 • Det är bra för allas trevnad om du är inloggad senast 10 minuter innan matchen startar.
 • Uppgifter om ingående lag och deras sammansättning uppdateras löpande efterhand som intresse-anmälningar inkommer.
 • Vi skapar ett antal serier om fyra lag. De som anmält intresse men ej kommer med, placeras i en väntelista. Så fort vi fått in lag (3) till en ny serie startas den upp och de matcher som hinns med spelas.
 • Normal speldag är torsdagar och i juli-omgången spelar vi kl. 18.30. Vi vill ha fast speltid är för att underlätta för lagkaptenerna, det utmärkt att annan dag och tid om ni är överens båda lagen.
 • Spel med reserv anmäls via mail till lagkapten i hemmalaget dagen före matchen. Ange BBOid på ersättaren och den som blir ersatt. Ersättaren spelar enligt parets deklarationskort.
 • Om något lag inte kan spela på den fastställda speltiden, så är kaptenen i det felande laget, som fixar en alternativ speltid. För att underlätta detta tillhandahåller vi mail-adresser och telefonnummer.
 • “Slack-veckan” kan användas fram tom torsdag. Vi avser avsluta omgångarna på fredagen veckan innan en ny omgång.
 • Uteblir en match vinner det icke felande laget på WO, som då inrapporteras som ett vanligt resultat.
 • Vi vill gärna ha deklarationskort tillgängliga för alla paren. Någon i paret tillser att så sker. Helst i PDF-format men även foton på ett vanligt handskrivet kort kan vi hantera. Skickas till Göran via mail.
 • Kom ihåg bridge är kul 🙂

Frågor:
Ted Böklin Ted.Boklin@outlook.com 0768 68 36 37
Göran Stigsson goeran.stigsson@gmail.com 0725 62 60 66