Bridgeslang

Charlotte gjorde en mycket bra sammanställning av olika förkortningar och hur de ska tolkas.

De vanligaste bridgesystemen och deras förkortningar

MS 

Modern standard, öppnar med 4-korts högfärg, ofta i prioriteringen hjärter, spader, bästa lågfärg. 1 NT öppning = 15-17 hp

NS                                                    
Nordisk standard, väldigt lik modern standard men bjuder 4-kortsfägerna underifrån. 1 NT öppning = 15-17 hp. 

5542                   
Heter faktiskt bara så. Beskriver hur många kort man minst måste ha i färgen för att få lov att öppna i den. Siffrorna står alltid i ordningen spader, hjärter, ruter, klöver. I detta fallet öppnar man på 5-kort spader, 5-korts hjärter, 4-korts ruter och 2-korts klöver. 5542 är ett av de mest populära systemen just nu. Motsvarande för modern/nordisk standard är 4444 dvs oavsett färg så krävs det 4 kort för att få öppna med den. 

SAYC
Standard American Yellow Card. Kallas också 5533, så då kan du enligt ovan lista ut hur många kort som det behövs för att öppna i respektive färg. 1 NT = 15-17 hp. Det absolut vanligaste systemet på BBO utanför Sverige. 

Stark klöver
1 klöver öppning  visar 16 hp eller mer, 1 ruter öppning kan vara en kort färg (kallas för slaskruter). 1 NT öppnings ofta svag, någonstans mellan 12 – 15 hp. 

Exempel på konventioner du kan stöta på

I ”pre-alert” (den korta sammanfattning av systemet som du skriver när du får nya motståndare) eller i profilen är det ont om plats. Därför får man begränsa sig till namnet på de olika konventionerna som används. När ett konventionellt bud avges (t.ex. öppningsbudet 2 ruter Multi) skall budet alertares och förklaras med sin betydelse, i det här fallet “6 korts högfärg 6-9 hp eller stark sang 20-21”. Det är inte OK att bara skriva konventionens namn (Multi) som förklaring vid alertering.  

0314                   
Är en vanlig beteckning för ässfrågan 4 NT och dess svar.  Skriver någon så här förutsätts det normalt att man använder sig av 5 äss inklusive trumfkungen. 03 står för att 5 klöver svaret betyder 0 eller 3 äss, 14 står för att 5 ruter svaret betyder 1 eller 4 äss.  5 hjärter = 2 äss utan trumfdam och 5 spader = 2 äss och trumfdam. Hela konventionen heter Roman Key Card Blackwood 5 äss 0314 förkortat RKCB 0314. 

1430 
Som ovan fast tvärtom 🙂 5 klöver betyder 1 eller 4 äss, 5 ruter betyder 0 eller 3 äss. 

Trsf eller öf
Förkortning för överföring till högfärg efter 1 NT öppning 


Stayman 
2 klöver högfärgsfråga efter 1 NT öppning

Cappelletti/DONT/TRASH/Landy
Konventionella inkliv (som visar en eller två långa färger) efter 1 NT öppning.  

Multi
Öppningsbudet 2 ruter = svag öppning med hjärter eller spader. Ofta en betydelse till, stark sang eller stark lågfärg. 

Stenberg 2 NT
2 NT bud direkt efter partnerns öppning med 1 i högfärg visar oftast trumfstöd och minst invit och kallas Stenberg.

SKROT
Konventionellt svar på Stenberg. 

Askeröd
6 korts högfärgsöppning ca 10 – 13 hp. 

Lebensohl 2 NT
En konvention som är svår att förklara kortfattat. Oftast blir den alerterad som ”kommando till 3 klöver”. Det betyder att svararen ska bjuda 3 klöver och sedan får man nya alerteringar efterhand eftersom det finns många varianter. 

Utspel

Attityd

Utspel av lågt kort = jag spelar ut från en bra färg. 
Utspel av högt kort= jag spelar ut för att hjälpa min partner eller för att få en stöld. 

10-12 eller 1-3-5
Betyder att man spelar ut högsta, tredje eller femte kortet i färgen 

11 regeln
Betyder att man spelar ut det fjärde högsta kortet i färgen 

Markeringar

Schneider=omvända

På mitt utspel – partner lägger ett lågt kort följt av ett högre = fortsätt, högt kort följt av ett lägre = fortsätt inte

Malmö 
Trevligt att Malmö har en alldeles egen längdmarkering som spelas över hela landet. 
Malmö används när motståndarna spelar en färg och jag sakar. Ett lågt kort följt av ett högt betyder att jag har ett jämnt antal kort i färgen. Ett högt kort följt av ett lågt att jag har ett udda antal. 

Varför har vi då alla de här namnen på spelsystem och konventioner, är det bara för att förvilla? Så är det förstås inte, vi behöver sätta namn på de olika delarna i spelsystemet för att komma ihåg dem. Tänk bara på hur mycket lättare det är att komma ihåg att vi spelar med ”1430″ än att komma ihåg “5 klöver = 1 eller 4 äss, 5 ruter = 0 eller 3 äss, 5 hjärter osv.”. När två rutinerade spelare som aldrig spelat med varandra tidigare träffas 5 minuter för tävlingsstart kan det låta så här: Spelar vi Modern Standard, Stenberg, SKROT, Multi, Askeröd, Lebensohl, Häxan, 1430, renonssplinter, TRASH, 10-12, Malmö, Schneider? OK säger den andre och så är man klara för spel. 

Hur ser jag motståndarnas profil? 

Klicka på motståndarens namn på bordet. Antingen får du upp profilen direkt eller så får du en flervalsruta där du väljer ”profil”. 

Hur vet jag vilket handicap jag har?
Det står på bridgeförbundets hemsida. 
http://www.svenskbridge.se