Mer om handikapp..

Publicerat den

Ämnet borde vara uttömt med tre inlägg redan kan man tycka….

Från 1 september när förbundet lade om sina data-rutiner infördes samtidigt en mer omedelbar redovisning av hur ditt handikapp påverkats av dina senaste tävlingarna – i princip direkt efter att tävlingen rapporterats in. Detta som en utökad service, så du slipper sitta och handräkna som jag föreslog i mitt förra inlägg. En service vi också får glädje av när SBF räknat om våra handikapp till korrekt värde. I denna nya redovisning skiljer de på spel- och live-handikapp. Spelhcp uppdateras en gång per månad och är det värde som används för att räkna ut dina hcp-resultat på tävlingar under månaden. (Uppdateras en gång per månad och kan laddas ned av Ruter och oss runt den 8:e varje månad). Live-handikapp är en bästa uträkning av ditt hcp just nu, inte 100% korrekt, men med mycket små avvikelser mot den slutliga beräkningen, som sker i början av nästkommande månaden. För mig ser den aktuella redovisningen ut så här:

Spel-hcp för oktober är mitt utgångsvärde för den sista tävlingen i september: 21,6.

21,6 är det hcp-värde, som används för att beräkna mina hcp-resultat under oktober. Tyvärr är då det värdet fel eftersom mina resultat på BBO-Skåne för juli/aug saknas. Så till detta värde ska då läggas vår egenuträknade justering, som för mig är +0,26, dvs mitt korrigerade värde är 21,86.

I tisdags spelade jag med Tord Persson, som jag spelat tillsammans med sen lång tid tillbaks. Han har just nu ett justerat hcp på: 23,47. Dvs vårt PHcp = (23,47+21,86)/2 = 22,67. Tittar vi då på BIT på vårt resultat i tisdags:

Hcp = -19,5 vad är det?

Tittar vi på vårt scracth-resultat ser vi

Snitthcp för tävlingen (THcp)= 28,6 och vår PHcp = 22,7. För att beräkna vårt handikapp-resultat används formeln: HPct = ScrPct + (PHcp-THcp)/2, dvs vårt HPct = 52,87 + (22,7-28,6)/2 = 49,92 vilket ju verkar stämma bra 🙂 mot 49,91.
Vad är då Hcp = -19,5 i redovisningen i BIT? Detta var en fråga jag fick av en av våra spelare via mail. En mycket bra fråga! Om du undrar över något annat än detta när det gäller hcp i bridge? Skicka ett mail till mig eller ställ frågan som en kommentar nedan… Det finns bara bra frågor!!

När man räknar ut resultat i en partävling används matchpoints (mp) eller %, två olika enhet för samma sak. Du får 2 mp för varje par som har sämre resultat än du hade på varje bricka. Om ni har 5:e bästa poäng på en bricka som spelades av 11 par innebär det att det var 6 par som hade ett sämre resultat, dvs ni får 2×6=12mp. Ett annat par hade ensamma bästa resultat, så det var det 10 par med sämre resultat, dvs de fick då 20mp, även kallat 100% eller ensamtopp – kärt barn har många namn. Med 12mp av 20 möjliga får ni 12/20 = 60% . Mp var sättet man räknade på när man gjorde beräkningar av bridge-tävlingar manuellt, det är alltid ett heltal och är således enkelt att hantera med huvudräkning. Med datorer involverade är sådant oviktigt, %-resultat har en stor fördel mot mp-resultat. De är oberoende av hur många som spelat en viss bricka och är även användbara för att jämföra tävlingar med olika antal deltagare. Så idag är det synsättet det mest förhärskande.

BIT tar hänsyn till historia med redovisningen hcp = -19,5, vad står det då för? Jo det är en redovisning i enheten mp för hur mycket Tord och jag ”bestraffas” av vår hcp i enheten mp räknat. I poäng-kolumn för vårt resultat scratch står 348,9mp och i hcp-redovisningen står 329,4mp,
329,4 + 19,5 = 348,9!! Vårt ”bestraffning i % är enligt ovan (22,87-28,6)/2 = -2,85%, uttryckt i mp blir det -2,85*2*341/100 = -19,4 dvs i princip -19,5!

Du hänger väl med :-). Scoring i bridge kräver lite träning… mp <-> %!

Fler frågor är välkomna, detta är svårt och kräver eftertanke. Kan jag få fler att begripa mystiken – ingen blir lyckligare än jag!

Viktigast i mp-tävlingar är alltid att ta flesta stick!! De gånger du inte hamnat i helt fel kontakt, då är spelet näst intill oväsentligt i de flesta fall. Då gäller enbart fokus på nästa bricka!!

35Plus 14 okt.

Publicerat den

22 par idag, tyvärr var det en del strul på med många som tappade kontakten,,, Var det den första höststormen som låg bakom ?

Janne och Kia vann, Göran och Bosse blev två och Gunilla och Bo kom in på tredje plats! Stort grattis till er alla.

Vi har tidigare lagt upp givarna i BIT med förbundets goda minne, att vi inte vill ha hcp-beräkning och debitering av avgifter för våra 35Plus-tävlingar. Detta fungerar tyvärr inte problemfritt med SBF:s nya rutiner varför vi i fortsättningen avstår från att lägga ut resultaten där. Alla detaljer om spelet och givarna finns i BBO:s datorer också.

För att göra detta loggar du in som när du ska tävla. Längst ut till höger på datorn finns en flik ”Historia” och på din platta finns en knapp längst ned med samma rubrik.

Klicka på ”Historia” – Här finns alla tävlingar du spelat!
Överst ligger den du spelade senast. Klicka på den.
Alla brickor du spelade finns i en lista överst. Klicka på den du vill titta på.

Du ser hela kortsitsen och budgivningen vid ert bord. Du ser också kontrakt och resultat samt ert utfall i % på brickan. Klickar du på ”Andra bord” ser du hur det gick vid de andra borden i samma bricka:

Ert eget resultat är turkos. Vill du titta på detaljerna för de andra är det bara att klicka vidare..

Hoppa tillbaka till ditt eget bord gör du med knappen ”Mitt Bord”. En stor fördel mot redovisningen mot BIT är att du även kan spela om hela given kort för kort. Och om du vill ha en DD-analys kan du få fram det genom att klicka på de tre vita strecken i den blå rutan:

Efter en kortare stund ser du resultatet genom att det för varje kort visas hur kontraktet kommer att gå beroende på vilket kort du väljer:

Utspel? Bäst är hj eller ruE som ger 2ÖT, ru hacka ger 4ÖT och övriga ger möjlighet till 3ÖT.

Klickar du på ”Nästa kort” kan då se att jag valde hjkn. Du ser nu att det är godtyckligt vilket kort spf väljer då hj alla är märkta med 2.

Sen är det bara att jobba sig igenom tills du upptäcker när någon väljer fel kort och ger bort ett stick. Man kan aldrig spela bättre är DD!

Lycka till med dina analyser på BBO, strået vassar än vad BIT erbjuder 🙂

Mitt handikapp

Publicerat den

Vi har nu redovisat två tävlingar denna vecka baserade på vår egen justering av era handikapp för tiden 25/6 – 31/8 för våra tävlingar på BBO, dvs de justeringar som saknas i BIT. Vissa blev nog lite överraskade av vad som hänt, men de flesta hade nog det på känn, höjning eller sänkning…
Efter lite pyssel under helgen tyckte jag att mina beräkningar verkade ok.

Det var justeringar på mellan -5,6 till 7,0:

41 av oss drabbades av mer än 2 hcp-enheters justering medan de flesta (102) låg i mitten

Det kommer naturligtvis inte att stämma helt med SBF:s beräkningar i BIT som presenteras i början av november. Om du innan dess själv vill räkna ut vad din justering är så har vi tagit fram en enkel modell du kan använda dig av genom att räkna ut hcp-påverkan per tävling:

 • Ta fram ditt Hcp-resultat (HPct). Saknas på onsdagar så då får du räkna fram det: HPct = Pct – ( 30 – PHcp)/2 , där Pct är scratchresultat och PHcp är medelvärdet av ditt och din partners hcp.
 • Om du använder Excel använd följande divisor F:
  M:14,7 Ti: (18)14,7 (22)12,1 O: (18)15,1 (22)12,4 To:(18)15,7 (22)14,2
  Använd formeln: (50-HPct)/F
 • Om du räknar för hand bestäm ett M-värde = 7
  Utom för To(18)= 6 och Ti/O(22) = 8
  Formel: (50-HPct)*M/100
 • Summera ihop för alla tävlingar du spelat mellan 25/6 – 31/8….
 • Kan du ditt midnr kan du kika här vad vi kom fram till.

För dig som är intresserad av siffror finns ett kalkylark där du kan se hur min beräknings-modell är framtagen. Trevlig läsning. 🙂

”Rätt” handikapp

Publicerat den

SBF har haft problem med att räkna ut påverkan på din hcp för våra tävlingar under perioden 25/6 – 31/8, något de lovat åtgärda till i början av november. Påverkan efter 1/9 finns med i underlaget för ditt hcp-värde, medan uppgifterna för ovan nämnda tidsperiod saknas. Vissa blir glada andra blir bestörta, hur vi än löser detta dilemma kommer vi att få kritik och frågor. Då vissa av er lyckats bra på BBO och andra tycker det är svårt att prestera på vanlig nivå vid datorn blir vår resultatredovisning när det gäller våra hcp-tävlingar till viss del missvisande, vilket vi vill råda bot på.

Vår idé är att göra en justering av de handikapp som förbundet presenterar på BIT, så de bättre återspeglar det som hänt på BBO, och att resultaten under resten av oktober blir mer korrekt redovisade. Att beräkna hcp-justeringar på exakt på samma sätt som SBF gör, är som ni kanske förstått mycket krångligt, så vi har valt en genväg. Vi har gjort en modell som stämmer hyfsat med SBF:s beräkningar, någon tiondel hit och dit får du hålla till godo med. Beräkningen är preliminär och påverkar på inget sätt din ”riktiga handikapp”, som kommer att beräknas korrekt oberoende av hur vi presenterar våra hcp-tävlingar under resten av oktober. Skulle de hcp-värden vi beräknat var felaktiga med 0,5 enheter kommer detta att påverka ditt hcp-resultat med 0,25%. För de allra flesta är felmarginalen mindre än 0,5 enheter, runt 0,1-0,2. Som läget är nu finns det avvikelser mot SBF:s värden i spannet +/-7 hcp-enheter vilket motsvara 3,5% på hcp-resultat vilket är många placeringar i mitt-skitet.

Justeringen vi gör påverkar alltså bara hcp-resultaten på våra hcp-tävlingar tills SBF hunnit ifatt och ingenting annat! Scratchresultat och korrigering av er HCP-värden på SBF sker också enbart utgående från scratch!

PS. För dig som är nyfiken och intresserad av siffror finns en beskrivning av den använda beräknings-metoden på min privata bridge-blogg. /DS

Våra handikapp

Publicerat den

De handikapp du tilldelats av förbundet på BIT nu i början av oktober är felaktiga. Inga av dina resultat för juli och augusti på BBO finns med trots ett heligt löfte från kansliet att så skulle ske. Samma gäller eventuella bronspoäng. Detta trots att Lunds BK betalt alla spelavgifter.

Vi är de första att beklaga detta och hoppas på er förståelse.

Bakgrund.

De rapporteringsrutiner som SBF (Filbyter) erbjöd oss, när vi startade att spela på ”allvar” var inte anpassade för våra behov. Vi var för många som spelade…. Efter mycket slit de tre första veckorna i juni blev vi tvungna att programmera en egen rutin.  Vi fick tillstånd och löfte av Martin Löfgren att använda denna rutin och kansliet lovade att allt skulle ordna sig, då de skulle byta filformat för rapporteringen den 1 september, till exakt samma format som vi valt två månader för tidigt.

September kom men våra resultat från juli och augusti kom inte med. Vi blev då lovade att allt skulle lösa sig vid nästa månadskörning i början av oktober. Tyvärr blev det som ni märkt inte så, utan det hela börjar likna ”Tödde och Mödde”….

När jag igår kontaktade kansliet fick jag beskedet att ”pengarna är slut”??Vårt behov krävde speciell programmering som kostade pengar som inte fanns! Vi (BBO Skåne) är 352 personer som nyligen betalt in 400:- till SBF (drygt 140’), så man ju kanske tycka att vi betalt för detta och lite annat…

Förslag på lösning.

För att lösa problematiken i den uppkomna situationen föreslog jag ”vi löser detta”. Vi erbjuder oss att leverera alla resultat från våra tävlingar i ett godtyckligt fil-format, som passar förbundets rutiner inom 2-3 dagar, bara vi får reda på hur dessa filer ska se ut. Kansliet lovade att komma tillbaks med ett svar på detta förslag snarast…

Som backup-förslag tänker jag erbjuda att vi räknar ut (med vissa förenklingar) de justeringar av hcp som behöver göras på grund av vårt BBO-spel juli och augusti och ”kräva?” att förbundet då gör manuella justering för våra ingångsvärden för september, för de av oss som påverkat vår hcp med mer än en enhet under dessa månader.

Spännande fortsättning följer….
Rickard

35 Plus 6 okt.

Publicerat den

21 par – oslagbart. Kul att så många dyker upp och oftast någon helt ny. Idag gjorde min lumparkompis Hasse debut spelandes från Muskö och vi hade nog lite nybörjartur, när vi kom in på tredjeplats.
Grattis till Mats och Lars-Åke och Kia och Janne, etta och tvåa.

Många spännande och roliga brickor som vanligt och trivsamt tempo så jag tror även de som spelade första gången hann med att hitta bland allt nytt. Ni som kom längre ned vet att det är nya tag nästa onsdag – Välkomna då!

35Plus 23 sept

Publicerat den

19 par och många spännande och lärorika brickor. Stort grattis till Peter & Hillevi som vann, lite mindre grattis till Britt & Ann samt Birgitta & Sonja.

Som vanligt mer detaljer BIT. Välkomna igen nästa vecka,.
Locka gärna med någon du känner, vi har plats för 40 par så det är högt till taket.

35Plus 16 sept

Publicerat den

Grattis till vinnarna Lo och Sven-Bertil. Det var mer jämnt sen mellan Eva/Lilian och Astrid/Sanna. Alla kämpade väl vissa lite bättre eller hade mer tur. Så grattis till alla!!

Sammanfattat resultat:

Givar och detaljerat resultat på BIT. Vill du titta på tävlingen på BBO.
Vad jag kunde se från min dator i Karlskrona så skötte sig alla exemplariskt :-).

Välkomna igen nästa vecka, samma tid – samma plats.

Rapportering till SBF

Publicerat den

Förbundets rapportering av tävlingar för presentation på BIT, debitering av spelavgift, mästarpoäng och handikapp-justeringar bygger på beräkningsprogrammet Ruter. När man spelar på BBO är Ruter inte involverat, vilket gör att den gängse rapporteringen inte fungerar. Vi i BBO-Skåne har valt (med förbundets goda minne) att använda en egenutvecklad rapporteringsmodell som är betydligt enklare för oss att hantera med våra stora tävlingar än förbundets motsvarande. Men det visade sig att det var svårare än man först trott att få över alla resultat till BIT och eftersom förbundet den 1/9 skulle byta till motsvarande rapporteringssystem som vi redan använder kom vi överens om att vänta till detta datum med att rapportera in våra resultat.  

Nu är detta gjort, och har fungerat perfekt med avseende på mästarpoäng och debitering men handikapp-rapportering blir försenad ytterligare en månad enligt de senaste uppgifterna från förbundet. Så någon gång i början av oktober kommer ditt korrekta nya handikapp att synas på din sida på BIT .

Summa summarum: Lita inte på ditt handikapp på BIT – ännu.

35Plus 9 sept

Publicerat den

Idag hade vi två tävlingsledare, då Göran passade på att lära upp Lennart från Lomma. Det blev en liten bieffekt att uppläggningen av tävlingen blev lite försenad på grund av detta.

Det var lugnt och trevligt spel och alla brickor hann spelas färdigt i tid även om vi spelade 14 brickor i dagens tävling. Det känns som de flesta börjar känna sig hemma på BBO och har börjat tjatta lite också.

I kväll vann Astrid och Sanna tätt följda av Lo och Sven Bertil och på tredje plats kom Lars och Mai. Ett stort grattis till er alla.

Givar och resultat per bricka hittar du på BIT.

Absolut sista chansen

Publicerat den

I skrivande stund har vi 340 anmälda spelare för spel till våra tävlingar. Från och med måndag finns risk vi blir 20 färre!

SBF avkräver arrangerande klubb en straffavgift på 40:-/speltillfälle om inte medlemsavgiften är betald för säsongen. Tyvärr innebär detta att vi tvingas stänga av de 20 som hittills inte betalt sin medlemsavgift från och med måndag. Idag är absolut sista tillfället att betala då det tar en viss tid för betalningen att hamna där den ska, på din sida sida BIT:

Det ska stå Ja(2021)

Är du osäker kan du kontrollera på BIT – byt ut 29718 till ditt eget midnr: http://www.svenskbridge.se/medlem/29718. Är det inte på plats på måndag tas du bort från vår lista. Du får sedan göra en ny anmälan till oss när din betalning är på plats. Låt oss tillsammans tillse att att vi slipper det extra strul och att vår lista i stället fortsätter att växa.

35Plus idag 2 sept.

Publicerat den

18 par så vi slapp blindrond idag. Otroligt bra tempo också, jag spelade med min kompis Bosse och någon rond fick vi vänta i 7 minuter. Alla våra ronder blev slutspelade trots lite ”logon-strul” på någon bricka!
Som sagt duktiga elever eller duktiga lärare? Förmodligen bådadera 🙂

Resultatet:

OK, det gick bra för oss i kväll igen, men denna gång var det bara Bosses förtjänst.

Stort grattis till Lars och Mai, till Bosse! och till Britten och Ann!

Vill du titta på brickorna etc finns de på BIT.

Stort tack till vår TL Göran som finns i bakgrunden och ser till att allt flyter på. Vi ses nästa onsdag!

Sällskapbridge på BBO

Publicerat den

Innan Corona, man har ju nästan glömt hur det var då…

Var ni några som träffades hemma och spelade sällskapsbridge? Och ni är fortfarande lite tveksamma till sådana aktiviteter i nuläget? Säkerligen är ni inte ensamma. Du kan spela vanlig sällskapsbridge på BBO gratis och det är en hel del av våra medlemmar som gör det.

Det är inget konstigt, du äter din festmåltid och tar ett glas vin som vanligt på fredag-kvällen. Sen ringer du upp de ni brukar spela med och plockar fram datorn, plattan eller mobilen och kommer överens om att träffas på BBO. När ni alla är där sätter du upp ett så kallat privat bord och kan då spela några olika varianter av enkel tävling – bara fantasin sätter gränserna.

Med andra ord det är inga problem att dina kompisar sitter i karantän i sin sommarstuga! Vill ni prata samtidigt löser ni det med telefonen och vill ni se varandra har ni igång en videokonferens samtidigt.

Tack alla!

Publicerat den

Framgång nås när många strävar mot samma mål. I vår första Plus35-tävling i går var det 19! personer som samtidigt gjorde debut i tävlingsspel med oss på BBO-Skåne. Spelet flöt på bra och det var endast två spel som fick avbrytas på tidsgränsen. Fantastiskt, det blev fler deltagare än vi hoppades (21 par) och spelet flöt på mycket bättre än vi befarat.

Tack alla för ett fantastiskt jobb! Alla ni som kämpade för första gången utan bud- och kortlappar och som på kort tid satt er in i de alternativ som gäller när man spelar vid sin dator/platta hemifrån. Ett stort tack också till alla de som gett privatlektioner till någon bridgekompis de senaste två veckorna. Om detta var resultatet av duktiga lärare eller duktiga elever förtäljer inte historien. Det enda vi med säkerhet vet är att om man jobbar tillsammans mot gemensamma mål når man resultat.

Vi kallar det ”3clubs-anda”.