AnalysSpel på BBO

“Rätt” handikapp

SBF har haft problem med att räkna ut påverkan på din hcp för våra tävlingar under perioden 25/6 – 31/8, något de lovat åtgärda till i början av november. Påverkan efter 1/9 finns med i underlaget för ditt hcp-värde, medan uppgifterna för ovan nämnda tidsperiod saknas. Vissa blir glada andra blir bestörta, hur vi än löser detta dilemma kommer vi att få kritik och frågor. Då vissa av er lyckats bra på BBO och andra tycker det är svårt att prestera på vanlig nivå vid datorn blir vår resultatredovisning när det gäller våra hcp-tävlingar till viss del missvisande, vilket vi vill råda bot på.

Vår idé är att göra en justering av de handikapp som förbundet presenterar på BIT, så de bättre återspeglar det som hänt på BBO, och att resultaten under resten av oktober blir mer korrekt redovisade. Att beräkna hcp-justeringar på exakt på samma sätt som SBF gör, är som ni kanske förstått mycket krångligt, så vi har valt en genväg. Vi har gjort en modell som stämmer hyfsat med SBF:s beräkningar, någon tiondel hit och dit får du hålla till godo med. Beräkningen är preliminär och påverkar på inget sätt din “riktiga handikapp”, som kommer att beräknas korrekt oberoende av hur vi presenterar våra hcp-tävlingar under resten av oktober. Skulle de hcp-värden vi beräknat var felaktiga med 0,5 enheter kommer detta att påverka ditt hcp-resultat med 0,25%. För de allra flesta är felmarginalen mindre än 0,5 enheter, runt 0,1-0,2. Som läget är nu finns det avvikelser mot SBF:s värden i spannet +/-7 hcp-enheter vilket motsvara 3,5% på hcp-resultat vilket är många placeringar i mitt-skitet.

Justeringen vi gör påverkar alltså bara hcp-resultaten på våra hcp-tävlingar tills SBF hunnit ifatt och ingenting annat! Scratchresultat och korrigering av er HCP-värden på SBF sker också enbart utgående från scratch!

PS. För dig som är nyfiken och intresserad av siffror finns en beskrivning av den använda beräknings-metoden på min privata bridge-blogg. /DS

En reaktion på ”“Rätt” handikapp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *