Alertering

På BBO är det den som avger budet som ska alertera! Tekniken möjliggör att du kan informera motståndarna utan att ge din partner vägledning. Lite ovant men kanske egentligen bättre..
Vi saxar från förbundets infoskrift: (sid 12 och 13)

Fråga efter ytterligare information
Om du som motståndare vill veta mer om om budet – klickar du på budet i den stora rutan mitt på bordet (se den gula pilen bilden ovan). Då kommer en mindre ruta upp (nordost om budgivningen) som alla ser utom partnern till den som alerterat. Här skriver du som alerterat in ytterligare förklaring till vad budet betyder.

OBS! skriv förklaringen i alerteringsrutan , inte i chatten till bordet, för då ser partnern allt du skriver

När aleterar vi?
Alertera alla bud som du misstänker att motståndarna inte är säkra
på vad de betyder, var frikostig med alerteringarna.

Glöm alla “live” regler om att inte alertera D, RD, bud över 3NT, mm.
De är inte relevanta på nätet där din partner inte ser din alert.

(Detta är vår interna policy som vi hoppas du ställer upp på. Det blir dock inte någon korrigering för utebliven alertering av bud som enligt bridgelagen inte behöver alerteras.)

Mer om förklaringar
Du ska förklara vad budet betyder enligt budsystemet, även om du medvetet bjuder utanför systemet (precis som partnern skulle gjort
i livebridge.

Ett aktuellt exempel: 1 klöver alerterades som 17+ hp (rätt enligt systemet). Den som bjöd hade bara 15 hp, men hadeuppvärderat sin hand pga av fördelning. Motståndarna menade att det var felaktig alertering, han hade ju bara 15 hp (och det visste han ju eftersom det han själv som alerterade). Men förklaringen skall vara vad budet betyder enligt systemet, inte vad du verkligen har på handen, så förklaringen var rätt.

Martin Löfgren (ordförande i SBF) har en kommentar till detta:
Om paret gör det/har gjort mer än ett par gånger
så är det en del av deras system och ska förklaras som
“17+ hp, vi är dock fria att upp/nedgradera”.